Blog

 

Bankové výpisy a notifikácie

Neustále sa snažíme vám - našim zákazníkom uľahčiť prácu s iKROSom. Preto sme si pre vás pripravili novinku, a to párovanie výpisov a notifikácií z bankových účtov s faktúrami. Znamená to, že už nie je nutné manuálne priradiť k faktúre úhradu, ale táto sa načíta z výpisu alebo notifikácie z internet bankingu vašej banky.

Ako to funguje?

Keď na vašom bankovom účte dôjde k pohybu, banka pošle notifikáciu, prípadne výpis o tejto úhrade. iKROS úhradu spracuje a na základe IBAN-u, variabilného symbolu a čiastky priradí platbu k faktúre. iKROS vie spracovať aj čiastkové úhrady, poprípade doplatok k čiastkovej úhrade a tiež vie spárovať platbu so zálohovou faktúrou. Spracovanie prebieha plne automaticky, preto vy sa nemusíte o nič starať, iba sledovať prehľad o stave úhrad vašich faktúr.

Pre správnu funkciu je potrebné spraviť určité nastavenia v internet bankingu vašej banky. Pripravili sme si pre vás podrobný návod.

V iKROSe sa vám zobrazila nová položka v menu, a tou sú Banky. Budú sa vámpod ňou zobrazovať všetky notifikácie a bankové výpisy, ktoré boli prijaté z vašej banky a spracované iKROSom. Existujú dve možnosti nahratia bankových výpisov do našej aplikácie, a to buď automaticky alebo ručne. Bankový výpis vo formáte SEPA XML môžete nahrať do iKROSu kliknutím na tlačidlo Nový výpis.

menu

Ak máte záujem o funkciu automatického spracovania bankových výpisov a notifikácií, je potrebné urobiť nasledovné nastavenia. V nastaveniach je potrebné povoliť automatické spracovanie výpisov a notifikácií a v internetovom bankovníctve vašej banky je potrebné zadať emailovú adresu, na ktorú sa tieto výpisy budú posielať. Emailovú adresu nájdete v nastaveniach bankových účtov.

Nastavenia - bankové účty

Všetky spracované výpisy a notifikácie nájdete medzi bankovými transakciami pod položkou Banky. Ak nastane situácia, že iKROS nebude schopný priradiť platbu k dokladu z dôvodu jej chybných identifikačných údajov, je možné ju priradiť ručne k dokladu, ktorý mal byť uhradený.

Spracované bankové výpisy a notifikácie

Čo vám to prinesie?

Funkcia vám v prvom rade ušetrí množstvo času, ktorý môžete využiť oveľa užitočnejšie ako na ručné párovanie platieb s faktúrami. Minimalizuje prípadnú chybovosť, máte prehľad o prijatých platbách v reálnom čase a hlavne všetko je plne automatizované.

Presvedčte sa sami o prínosoch automatického párovania platieb a vyskúšajte ho počas 30 dní zadarmo.

Vyskúšať

Automatické párovanie platieb s faktúrami je dostupné v balíku iKROS Prémium. V balíku iKROS Štandard bude táto funkcia fungovať na princípe ručného stiahnutia notifikácií a výpisov z internet banking-u vašej banky a následného ručného nahratia do iKROSU. O spárovanie faktúr s výpisom sa iKROS postará za vás. Cenník jednotlivých balíkov si môžete pozrieť v nasledujúcom odkaze.

Zaujal vás tento článok? Odporučte ho aj svojím priateľom.

Komentáre

Tento článok neobsahuje komentáre.

comments powered by Disqus