Blog

 

GARANCIA – fakturácia v iKROS navždy ZADARMO

Online fakturáciu iKROS za prvého polroka začalo využívať viac ako 5 000 používateľov a pribúdajú stále ďalší. S rastúcim počtom používateľov vzrástol aj počet otázok typu „Dokedy iKROS zostane zadarmo?".

Preto sa vedenie spoločnosti KROS a.s. rozhodlo pre verejnú garanciu

FAKTURÁCIA V iKROS BUDE NAVŽDY ZADARMO!!!

Túto garanciu sme premietli aj do nových obchodných podmienok. Každý súčasný aj budúci používateľ si teda môže byť istý tým, že v iKROSe bude bez akejkoľvek odplaty k dispozícii:

  • Evidencia faktúr – vystavenie faktúr podľa platnej legislatívy, ich úprava, vytvorenie kópie, tlač, export do PDF, poslanie e-mailom, použitie loga firmy, pečiatky, QR kódu,
  • Evidencia zálohových faktúr – vystavenie zálohových faktúr podľa platnej legislatívy, ich úprava, vytvorenie kópie, tlač, export do PDF, poslanie e-mailom, použitie loga firmy, pečiatky, QR kódu,
  • Evidencia partnerov – vytvorenie nového partnera a uchovanie jeho fakturačných údajov.

FZPzaNulaSlužba iKROS bude postupne dopĺňaná o ďalšie funkcie a moduly, z ktorých niektoré budú spoplatnené. Podstata služby iKROS – online fakturácia zadarmo – však zostane nedotknutá počas celej doby jej prevádzky.

Presvedčte sa sami, že tuto garanciu stále dodržujeme.

Vytvoriť bezplatný účet

Celý tím iKROS Vám praje veľa uhradených faktúr. 

Zaujal vás tento článok? Odporučte ho aj svojím priateľom.

Komentáre

Tento článok neobsahuje komentáre.

comments powered by Disqus