Blog

 

Šťavnaté júlové novinky: Import položiek Cenníka a Miniskladu a legislatívne zmeny v rozpise DPH

Prinášame novú funkciu do Miniskladu - import a export položiek z/do Excelu, dopĺňanie partnerov v skladových pohyboch a legislatívnu úpravu vo fakturácii.

Import položiek do Cenníka a Miniskladu

Máte veľké množstvo skladových kariet a ručné nahadzovanie položiek je zdĺhavé? Nová funkcia vám uľahčí prácu. Stačí si vyplniť a nahrať vzorový súbor s dvomi záložkami. Na záložke „Nápoveda“ sú potrebné informácie ako importovať produkty z Excelu do iKROSu, obmedzenia aj vzorové dáta.

Napoveda

Na záložke „Dáta pre import“ vyplňte položky, uložte a naimportujte do iKROSu. Do pohybov sa pridajú počiatočné stavy, prípadne korekcie pohybov ak ide o položku s rozdielnym množstvom.

Tip: Odporúčame importovať súbor do 500 kB (cca 8000 riadkov) s príponou .xlsx

Export položiek z Cenníka a Miniskladu

Z iKROSu je možné urobiť export produktov do Excelu. Po zadaní požiadavky sa začne spracovávať excel. Po spracovaní dostanete notifikáciu s informáciou, že súbor je pripravený na stiahnutie.

Export do ExceluPopupExport NotifikaciaTip: Export skladových položiek môžete použiť ako podklad pre skladovú inventúru.

Skladové pohyby - dopĺňanie partnerov z databázy firiem a predvypĺňanie popisu, množstva a cien.

V skladových pohyboch stačí použiť staré známe dopĺňanie partnerov z databázy firiem. Stačí, ak napíšete do bunky prvé 3 znaky názvu partnera a z ponuky si zvolíte toho správneho. Pri prvom pohybe je v Popise nastavený „Počiatočný stav“ a pri opakovanom Príjme/Výdaji sa zapamätávajú hodnoty v Popise, Partnerovi a Nákupnej cene.

Skladove pohyby

Legislatívne zmeny v rozpise DPH vo faktúrach

Nulovú sadzbu DPH viac netlačíme na faktúrach a text „Základ DPH 0 %“ dynamicky meníme podľa vybraného povinného legislatívneho textu na „Prenos daň. povinnosti“ alebo „Oslobodené od dane“. 

Výber legislatívneho textu je naďalej dostupný až po zadaní nulovej sadzby DPH v niektorej z fakturovaných položiek.

Prenos DP

 

 

Komentáre

Tento článok neobsahuje komentáre.

comments powered by Disqus