Blog

 

Novinky: Splatnosť faktúr na partnera a ďalšie

2015 04 22 Aprilove novinky

Na základe vašich postrehov sme upravili fungovanie novej verzie iKROSu - vrátili sme filter Tento rok a opravili drobné chyby. Z vami navrhovaných vylepšení sme zapracovali možnosť zadať splatnosť faktúr na partnera a prenos externého čísla objednávky do ďalších dokladov.

Filter Tento rok vo faktúrach

Pre váš veľký záujem sme do iKROSu vrátili funkčnosť rýchleho zobrazenia faktúr za aktuálny rok. Ďakujeme za spätnú väzbu!

FilterTentoRok

Splatnosť faktúr a zálohových faktúr na partnera

Aby ste si nemuseli pamätať, akú splatnosť máte dohodnutú s daným odberateľom a ručne to na každom doklade meniť, dopracovali sme možnosť zadať splatnosť priamo na partnera. Stačí zadať dohodnutú splatnosť a iKROS ju automaticky použije vždy, keď tomuto partnerovi budete fakturovať.

 

Zároveň sme doplnili všeobecné nastavenie pre splatnosť dokladov. Nájdete ho v Nastaveniach - v časti Údaje na dokladoch.

Splatnost Nastavenia

Prenos externého čísla objednávky do ďalších dokladov

Už nemusíte prepisovať externé číslo objednávky do faktúry, zálohovej faktúry a dodacieho listu. Vylepšili sme prenos čísla prijatej objednávky do ďalších dokladov. Ak máte na prijatej objednávke zadané Externé č. objednávky, prenesie sa do vystavovaného dokladu toto externé číslo. Ak externé číslo nie je zadané, doplní sa do dokladu číslo prijatej objednávky z iKROSu. 

Sťahovanie väčšieho množstva dokladov do PDF

Pri hromadnom exporte väčšieho počtu dokladov (funkcia Doklady do PDF (.zip)) sa stávalo, že export neprebehol, alebo trval príliš dlho. Obmedzili sme preto počet exportovaných dokladov na 100, čo zabezpečí úspešné stiahnutie dokladov. 

StahovanieMax100dokladov

Ďakujeme za vaše postrehy a námety. Ak vám v iKROSe ešte niečo chýba, alebo niečo nefunguje podľa vašich predstáv, dajte nám o tom vedieť v komentári pod článkom alebo e-mailom na info@ikros.sk

Zaujal vás tento článok? Odporučte ho aj svojím priateľom.

Komentáre

Tento článok neobsahuje komentáre.

comments powered by Disqus